Apie mus

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija – tai labdaros visuomeninė organizacija, vykdanti socialines, globos, paramos, integracijos, psichologinės, socialinės reabilitacijos, dienos centrų, vaikų vasaros užimtumo ir kitas programas, jungianti Lietuvos piliečius, nepriklausomai nuo jų profesijos, partiškumo ar religinių įsitikinimų.

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos pagrindinis tikslas – rūpintis nelaimės ištiktais žmonėmis, žmonėmis su negalia, daugiavaikėmis socialiai remtinomis šeimomis, globoti senus vienišus žmones, mokinti teikti pirmąją pagalbą nukentėjusiam, padėti bedarbiams, benamiams.


Uždaviniai:

 • – Globoti senelius, neįgaliuosius;
 • – Remti specialias mokyklas;
 • – Apmokyti teikti pirmąją pagalbą;
 • – Teikti pirmąją pagalbą įvykio vietoje;
 • – Dirbti socialinės rizikos šeimose;
 • – Steigti Vaikų dienos centrus;
 • – Steigti Labdaros valgyklas;
 • – Teikti paslaugas labiausiai pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms.

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija yra Lietuvos samariečių bendrijos (LSB) asocijuota narė, kuri vadovaujasi šiais įstatai.  

Lietuvos Samariečių Jurbarko krašto bendrija aktyviai dirba įvairiose veiklos srityse :

 • Skurdo mažinimo programos Jurbarko rajone įgyvendinimas 
 • Humanitarinės pagalbos teikimas socialinės paramos punkte ir labdaros veikla
 • Socialinis darbas su vaikais ir pagyvenusiais žmonėmis dienos centruose
 • Darbas su jaunimu; vasaros stovyklų organizavimas
 • Pagalbos tiltas rizikos grupės žmonėms
 • Tarptautiniai ryšių palaikymas su Vokietijos, Belgijos ir Norvegijos visuomeninėmis organizacijomis
 • Dalyvavimas ,,Maisto banko“ akcijose
 • Projektų  teikimas įvairioms institucijoms

Jurbarko miesto ir rajono vaikų dienos centrai teikia dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas. Vykdant centro veiklas darbuotojai vadovaujasi šiais principais:

 • Atvirumo: centrų veikla vykdoma atsižvelgiant į socialinius ir kultūrinius pokyčius, skirtingas gyvenimo situacijas, sąlygas ir pasaulėžiūras;
 • Prieinamumo: paslaugos teikiamos kada jų labiausiai reikia ir kuo arčiau gyvenamosios vietos;
 • Interesų ir gerovės pirmumo: vaiko ir jo šeimos;
 • Šeimos įgalinimo;
 • Bendradarbiavimo;
 • Bendruomeniškumo;

Vaikų dienos centrai: Jurbarkas, Juodaičiai, Girdžiai, Eržvilkas, Raudonė, Seredžius, Šimkaičiai, Veliuona, Vadžgirys.

Jurbarko 9 vaikų dienos centrai vykdo šias funkcijas:

 • Teikia socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su vaiko ugdymu ir jo teisėmis susijusias paslaugas;
 • Teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas;
 • Organizuoja nemokamo maitinimo paslaugas;
 • Organizuoja laisvalaikio užimtumą, teikia socialinės ir psichologinės pagalbos paslaugas;
 • Plėtoja ir palaiko ryšius su mokyklomis, bendruomenėmis ir bendrijomis ir kitomis organizacijomis;
 • Savo patalpose užtikrina tvarkos, saugos, higienos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus;
 • Viešai skelbia visuomenei apie centro misiją ir viziją. 

LSB organizacijos  ir jos narių moto – „Skubėkime daryti gerą”.

Norinčius prisidėti prie samariečių veiklos, galinčius ir norinčius paremti Jurbarko miesto ir rajono skurstančiuosius, neįgaliuosius, kviečiame skambinti tel.(+37068177002), rašyti el.paštu jurbarkovdc@gmail.com  bei bendrauti Facebook paskyroje.

Mūsų rekvizitai:

Įmonės kodas -193309650

Banko rekvizitai:

AB LUMINOR

SWIFT AGBL LT2X

LT374010044300081593 

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų suteiktą pagalbą!   

Mūsų istorija

 • 1992 m. sausio 31 d. Jurbarko miesto savanorių – aktyvistų buvo įkurta Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija.
 • 1997 metais Jurbarko mieste samariečių pastangomis buvo įsteigta labdaros valgykla, kurioje iki šiol maitinama  50-70 socialiai remtinų miesto žmonių.
 • 1999 metais buvo įsteigtas Jurbarko dienos centras suaugusiems, kuriame lankėsi 30-50 garbingo amžiaus žmonių.
 • 2004 metais įsteigtas Jurbarko vaikų dienos centras, kuris veikia iki šiol ir jame lankosi 30 vaikų.
 • 2008 metais įsteigtas Raudonės vaikų dienos centras, kuris veikia iki šiol ir jame lankosi 25 vaikai.
 • 2009 metais ataskaitinio rinkiminio susirinkimo metu pirmininku išrinktas Antanas Juozas Kazakevičius ir valdyba iš septynių asmenų.
 • 2010 metais įsteigtas Vadžgirio vaikų dienos centras,kuris veikia iki šiol ir jame lankosi 25 vaikai.
 • 2010 metais įsteigta dėvėtų baldų parduotuvė, esanti Kauno g. 36.
 • 2010 metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus samariečių skyriumi. Vilniaus samariečių skyrius laimėjęs projekto finansavimą iš ES, suteikė galimybę 7 vaikų priežiūrą -neformalųjį ugdymą, dirbančių vienišų mamų. 
 • 2014 metais pradėtas vykdyti projektas „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas”. 
 • 2016 metais kartu su Jurbarko švietimo centru pradėtas vykdyti projektas „Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio šeimyninio smurto aukoms (liudininkams), ir jų šeimų nariams”. 
 • 2017 metais ataskaitinio rinkiminio susirinkimo metu pirmininke išrinkta Kristina Vančienė ir valdyba iš septynių asmenų. 
 • 2017 metais įkurtas Girdžių vaikų dienos centras, kuris veikia iki šiol ir jame lankosi 20 vaikų.
 • 2017 metais įkurtas Šimkaičių vaikų dienos centras, kuris veikia iki šiol ir jame lankosi 20 vaikų.
 • 2018 metais įkurtas Veliuonos vaikų dienos centras, kuris veikia iki šiol ir jame lankosi 25 vaikai.
 • 2018 metais įkurtas Seredžiaus vaikų dienos centras, kuris veikia iki šiol ir jame lankosi 25 vaikai.
 • 2018 metais įkurtas Juodaičių vaikų dienos centras, kuris veikia iki šiol ir jame lankosi 25 vaikai.
 • 2018 metais įkurtas Eržvilko vaikų dienos centras, kuris veikia iki šiol ir jame lankosi 25 vaikai.
 • Šiuo metu Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija vienija 72 narius.

Mūsų veiklos partneriai:

Mūsų rėmėjai ir partneriai:

 • Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”
 • Jurbarko rajono savivaldybės socialinės paramos skyrius
 • Jurbarko rajono savivaldybes vaiko gerovės komisija
 • Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir jos filialai
 • Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
 • Jurbarko rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras
 • Jurbarko rajono policijos komisariatas
 • Jurbarko švietimo centras
 • Jurbarko miesto ir rajono mokyklų socialiniai pedagogai
 • VO „Gelbėkit vaikus” Jurbarko skyrius
 • Lietuvos samariečių bendrija
 • Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius
 • Lietuvos samariečių bendrijos Raudonės skyrius
 • VŠĮ „Actio Catholica Patria”
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo  ministerija
 • Jurbarko rajono savivaldybė
 • Jurbarko „Lions” klubas
 • Norvegijos „Lions” klubas
 • Vokietijos „Berlyno policija padeda”
 • Vokietijos Anklamo samariečiai 
 • Belgijos Lagdalio miesto bendruomenė