Lithuanian English French German Norwegian Russian

Straipsniai

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos vykdomi projektai

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija vykdo šešis projektus Jurbarko rajone. 

 

Jurbarko vaikų dienos centre vyksta projektas "Ištieskime pagalbos ranką", Vadžgirio vaikų dienos centre - "Užuovėja", Raudonės vaikų dienos centre - "Mūsų rūpestis". Visi šie projektai finansuojami Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektų tikslas: teikti dienos užimtumo paslaugas socialinės rizikos ir kitų šeimų veikams, suteikti įvairiapusę socialinę ir ugdomąją pagalbą vaikams. 

 

Jurbarko vaikų dienos centre taip pat vyksta projektas "Ties riba". Projekto tikslas: Sukurti tvaresnį bendradarbiavimą ir toleranciją tarp šeimos narių, bei sukurti saugią aplinką vaikui, kad jis galėtų mokytis ir formuotis, sumažinant netinkamo elgesio pasireiškimus.

 

Jurbarko vaikų dienos centras vykdo bendrą projektą su Jurbarko švietimo centru. Projekto tikslas: organizuoti kompleksines paslaugas vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio smurto aukoms (liudininkams) ir jų šeimos nariams.

 

Taip pat bendrija vykdo projektą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas. Projekto tikslas: gerinti grupės neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, teikti reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir palaikytų neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų savarankiškumą ir užimtumą, bei galimybę dalyvauti visuomenės gyvenime.