Lithuanian English French German Norwegian Russian

Straipsniai

Vadžgirio vaikų dienos užimtumo centro veiklos

Vadžgirio vaikų dienos užimtumo centrą lanko 25 vaikai.

Trumpai apie II-ojo ir III-ojo ketvirčių veiklas:

Balandžio – birželio mėnesiais Vadžgirio vaikų dienos centre vaikai žaidžia laisvuosius, judriuosius žaidimus, skaito, mokinasi mintinai eilėraščius, piešia. Su mokiniais visada pažymime visas kalendorines šventes.

Balandžio mėnesį – Atvelykį, Jurginių šventę, dalyvavome akcijoje ,,Darom 2016“, tvarkėme aplinką, ruošėmės Mamyčių dienos minėjimui. Kiekvienas vaikas savo mamytei darė dovanėles iš popieriaus, plastilino, karoliukų ir kt.

Gegužės mėnesį minėjome Mamyčių dieną, mėnesio gale - Vaikų gynimo dieną Jurbarke. Ten mokiniai šoko, dainavo, vaidino.

 

Kadangi dienos centrą lanko skirtingo amžiaus vaikai, tai su mokinius suskirstome į grupes ir diskutuojame atskirai su mažaisiais ir su vyresniais. Visada kartą per savaitę vedame užsiėmimą ,,Socialinių įgūdžių ugdymas“. Mokiniai mokomi tvardyti savo elgesį ir emocijas.

Mokiniai mėgsta lankytis bibliotekoje. Ten varto knygas, vyresnieji pasirenka jas skaitymui.

Per II –ą ketvirtį jau įvyko šios popietės ,,Mano augintinis“ ,,Savęs pažinimas“, ,,Švarios rankos-sveikata“ ,,Aš keičiuosi..“ ,,Pasirinkimą lemia...“ ir kt.

Prieš pavakarius, visada mokiniai mokomi plautis rankas, kalbama, kaip reikia pateikti maistą, kaip reikia mandagiai elgtis prie stalo, kaip susitvarkyti ir išsiplauti indus. Mokiniams organizuojamos darbų pamokėlės, kalbama apie sveiką maistą, vedami praktiniai užsiėmimai.

Birželio mėnesį su mokiniais daug laiko praleidžiame gamtoje, iškylaujame, geriame arbatą, kalbamės. Aplankėme įžymias vietas, esančias mūsų apylinkėse. Birželio 14 d, minint Gedulo ir vilties dieną aplankėme generolo J. Žemaičio vadavietę, ugdome meilę tėvynei.

Turime tradiciją švęsti gimtadienius. Tada kiekvienas mokinys pasako bent po vieną palinkėjimą ir įteikiame bendrai pagamintą atvirutę.

Liepos – rugsėjo mėnesiais vaikai laisvai pasirenka žaidimus, pagal savo gebėjimus ir pomėgius. žaidžiame įvairius sportinius ir liaudies tradicinius žaidimus, ugdome patriotizmą, mokome dainuoti, būti drauge. Per ketvirtį su mokiniais išmokstame 3-4 dainas, suvaidiname vieną vaidinimą. Kartais tiesiog klausome muzikos. Vasaros metu, kol geras oras lauke su mokiniais daug laiko praleidžiame lauke žaisdami įvairius judriuosius žaidimus: kvadratą, tinklinį, mušinėjame kamuolį, ,,Du bėga, ..“ ir kitus. Esant nepalankiam orui, žaidžiame stalo žaidimus, ypač mokinių mėgstamas ,,Domino“ ,,Alias“ įvairios dėlionės. Prasidėjus mokslo metams, mokiniams teikiama pagalba ruošiant namų darbus. Mokiniai nemotyvuoti, neturi kai kurie galimybės namuose ruošti namų darbų, tai dienos centre yra kaip tik tinkama vieta. Visada paaiškiname, jei ko nesupranta. Skaitome garsiai, ugdome skaitymo įgūdžius. Mokome skaičiuoti.

Vaikams kiekvieną dieną pateikiami pavakariai iš maisto produktų, kuriems nereikalingas terminis apdorojimas. Prieš pavakarius visada primename elgesio taisykles prie stalo, higienos įgūdžius.

Per III ketvirtį su vaikais organizavome šias kalendorines šventes:

Liepos mėnesį popietė ,,Lietuvos kunigaikščiai“ ,,Liepos 6-oji – Mindaugo karūnavimo diena“ , Pasikartojome Lietuvos himną, jį giedojome Liepos 6 d. vakare prie bažnyčios, ten kur renkasi visi bendruomenės nariai. Gaminome trispalves.

Rugpjūčio mėnesį kalbėjome, kas yra ,,Žolinė“ Rugsėjį paminėjome mokslo ir žinių dieną, Vytauto karūnavimo dieną, Europos kalbų dieną. Vaikai, vadovių padedami, kuria scenarijus ir rengia popietes.

Gamtos pažinimas. Dienos centro vaikai įsijungia į visuomeninę veiklą. Ypač daug prisidėjo tvarkydami aplinką prieš Atsimainymo atlaidus Vadžgiryje. Šlavė, ravėjo gėlynus, puošė miestelio teritoriją ir kt. Su mokiniais daug laiko praleidžiame prie mokyklos esančiame parke. Mokomės pažinti medžius, kitus ten augančius augalus, mokomės mylėti gamtą. Socialiniai įgūdžiai. Vaikams ugdomi socialiniai įgūdžiai, daug kalbama apie toleranciją kitam žmogui, apie tai, kaip reikia prižiūrėti savo augintinius, apie kitokius tarp mūsų, apie atjautą, bendravimą su draugais ir šeimos nariais, apie pagarbą suaugusiam.