Lithuanian English French German Norwegian Russian

Straipsniai

LS Jurbarko krašto bendrijos vykdomi projektai 2018 metais

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija 2018 metais vykdo šešis projektus Jurbarko rajone. Jurbarko vaikų dienos centre vyksta projektas "Ištieskime pagalbos ranką". Vadžgirio vaikų dienos centre - "Užuovėja". Raudonės vaikų dienos centre - "Mūsų rūpestis". Girdžių vaikų dienos centre - "Girdžiukai". Šimkaičių vaikų dienos centre - "Šimkaitukai". Visi šie projektai finansuojami Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektų tikslas: teikti dienos užimtumo paslaugas socialinės rizikos ir kitų šeimų veikams, suteikti įvairiapusę socialinę ir ugdomąją pagalbą vaikams. Taip pat bendrija vykdo projektą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas. Projekto tikslas: gerinti grupės neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, teikti reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir palaikytų neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų savarankiškumą ir užimtumą, bei galimybę dalyvauti visuomenės gyvenime.