Straipsniai

Vykdomas projektas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas 2019 metais

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija vykdo projektą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas.

Projekto tikslas: gerinti grupės neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, teikti reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir palaikytų neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų savarankiškumą ir užimtumą, bei galimybę dalyvauti visuomenės gyvenime.

Projekte dalyvauja 21 asmuo.

Projekto partneriai - Panevėžio VšĮ Šv. Juozapo globos namai.

Projektas finansuojamas Neįgaliųjų deparatamento prie Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jurbarko rajono savivaldybės bei Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos.