Straipsniai

Maisto banko draugas

2011m. sausio 4 diena buvo pasirašyta paramos sutartis su Labdaros ir paramos fondo ,,Maisto banku''. Šios sutarties tikslas - suteikti paramą maisto produktais bei higienos prekėmis paramos gavėjo t.y. Jurbarko krašto bendrijos Vaikų dienos užimtumo centro lankytojus. Ši sutartis leido mums suteikti paramą didesniam skaičiui vaikų.