Straipsniai

Laimingi esame sulaukę Šv. Kalėdų bei Naujųjų Metų

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos Labdaros valgyklos lankytojus ir Vaikų dienos užimtumo centrų vaikus kiekvienais metais aplanko, su dovanomis, Jurbarko bei Norvegijos Lions klubų nariai. Jurbarko, Vadžgirio, Raudonės Vaikų dienos centrų vaikai stropiai ruošiasi Šv.Kalėdų šventei. Šiais metais atvyko du seneliai šalčiai, kurie vienas kalbėjo angliškai, o kitas vertė į lietuvių kalbą. Tai buvo draugiškas pasirodymas jaunimo,kuris vienas iš jų , Vokietijos studentas atliekantis praktiką Jurbarko vaikų dienos centre. Raudonės Vaikų dienos centro vaikai dainavo norvegų kalba. Mūsų svečius tai labai sujaudino, jie nuoširdžiai plojo. Esame dėkingi Jurbarko LIONS klubui už parodytą dėmesį Vaikų dienos centrų vaikams, esame dėkingi Norvegijos LIONS klubo nariams už paaukotą savo laiką irdovanas mūsų vaikams bei Labdaros valgykloslankytojams. Bendradarbiaujant su Jurbarko LIONS klubu mes galime suteikti nors trumpą ir taip reikalingą malonų akimirksnį, Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos padaliniuose besilankantiems jurbarkiečiams.

Nuotraukų albumas