SAINT Direct

Samariter International (SAINT) kas tris mėnesius leidžiamą informacinį leidinį apie Europos samariečių organizacijų veiklą gelbėjimo, humanitarinės pagalbos, pirmosios pagalbos ir savanoriško darbo srityse. Informacinius leidinius rasite čia.