Lithuanian English French German Norwegian Russian

Projektai

Pagrinde mūsų darbas vykdomas per projektus,
2002metais teiktas projektas ,,Padėkime vieni kitiems'' ekologinė žemdirbystė, finansavo Kiolno
 ASB Vokietija, gautas finansavimas 14000Lt. Šio projekto dėka dviems metams  išaugintos   ekologiškos daržovės, kuriomis buvo papildyti labdaros valgyklos maisto sandėliai. Projekto vadovė, samarietė, Jurbarko krašto bendrijos valdybos narė Nijolė Istratijienė;
2003 metais teiktas projektas ,,Praleiskime vasarą kartu'', poilsio stovykla vaikams Jurbarko rajono savivaldybės Švietimo skyriui. Gautas finansavimas 1500Lt. Projekto vadovė Nijolė Istratijienė
2004 metais teiktas projektas ,, Praleiskime vasarą kartu'', poilsio stovykla vaikams Jurbarko rajono savivaldybės Švietimo skyriui. Gautas finansavimas 3000Lt. Projekto vadovė Nijolė Istratijienė
2006 metais teiktas projektas ,,Ištieskime pagalbos ranką''  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Nacionalinei vaikų dienos centrų programai. Darbas su socialinės rizikos vaikais bei šeima. Gautas finansavimas 68300Lt. Projekto vadovė Nijolė Istratijienė
2007metais teiktas projektas ,,Ištieskime pagalbos ranką'' Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
Nacionalinei vaikų dienos centrų programai. Darbas su socialinės rizikos vaikais bei šeima. Gautas finansavimas 78300Lt. Projekto vadovė Nijolė Istratijienė
2007metais teiktas projektas ,,Ateitis'' Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programai, pastato modernizavimui, paslaugų plėtimas. Gautas  finansavimas
293000Lt. Projekto vadovė Nijolė Istratijienė
2008 metais teiktas projektas ,,Ištieskime pagalbos ranką'' Socialinės apsaugos ir darbo mininsterijai, Vaikų dienos centrų plėtra savivaldybėse, teikiant nestacionarias socialinės priežiūros paslaugas vaikams bei jų šeimoms. Gautas finansavimas 104000Lt. Projekto vadovė Nijolė Istratijienė
2008metais Jurbarko rajono savivaldybė suteikė pagal panaudos sutartį patalpas Jurbarko samariečių bendrijai Vaikų dienos centro atidarimui Jurbarko rajone Raudonės miest., todėl tų pačiais metais teiktas projektas ,,Mūsų rūpestis'' Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Vaikų dienos centrų plėtra savivaldybėse, teikiant nestacionarias socialinės priežiūros paslaugas vaikams bei šeimoms Jurbarko rajone.
Gautas finansavimas 58000Lt. Projekto vadovė Nijolė Istratijienė
2008metais teiktas projektas ,,Ateitis'' Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programa 2007-2009m. Pastato modernizavimas, paslaugų plėtimas. Gautas finansavimas 180000Lt. Projekto vadovė Nijolė Istratijienė
2009metais teiktas projektas ,Ištieskime pagalbos ranką'' Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, vaikų dienos centrų plėtra savivaldybėse, teikiant nestacionarias socialinės priežiūros paslaugas vaikams bei jų šeimoms. Gautas finansavimas 59800lt. Projekto vadovė Nijolė Istratijienė
2009 metais teiktas projektas ,,Mūsų rūpestis'' Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pagal tą pačią programą. Gautas finansavimas 35000Lt. Projekto vadovė Nijolė Istratijienė

2009 metais teiktas projektas Narkotikų kontrolės departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija, ,,Apsaugok save'' Jame sudalyvavo 50 asmenų iš socialinės rizikos šeimų. Gautas finansavimas 2000 litų.Šio projekto metu buvo sukaupta metodinės medžiagos tema psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijoje. Projekto vadovė Nijolė Istratijienė
2010metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Viešaja įstaiga Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centru vykdant projektą ,,Šešiolikos probleminių Lietuvos teritorijų Š.IR.D.I.S. (Šeimos ir darbo įsipareigojimų suderinimas)., Finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. Jo metu buvo prižiūrima 14 ikimokyklinio amžiaus vaikų, kol vaikų mamos mokėsi integracijos į sveiką visuomenę. Šiam darbui buvo gauta 37084 litų.
2010metais pasirašyta  bendradarbiavimo sutartis trims metams su Lietuvos samariečių Vilniaus skyriumi projekto ,,Švietimas ir priežiūra-šeimos ir karjeros suderinamumo pagrindas'' Finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.Jame dalyvauja 7 vaikai iki 11 metų iš trijų  nepilnų, dirbančių šeimų. Trims metams Jurbarko vaikų dienos centrui šių vaikų priežiūrai skirta  79824 litų  projekto finansavimas skirtas 
2010 metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teikti trys projektai Vaikų dienos centrų plėtra savivaldybėse, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms Jurbarke,
Raudonėje ir Vadžgiryje. Šių, Vaikų dienos centrų veikla finansuota 125430 litų. Projektų vadovė Nijolė Istratijienė
2011metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teikti trys projektai Vaikų dienos centrų plėtra savivaldybėse, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms Jurbarke,
Raudonėje, Vadžgiryje. Šių, Vaikų dienos centrų veikla finansuota 125430 litų. Projektų vadovė Nijolė Istratijienė
 
 2011-09-20 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teiktas prašymas dėl 2010m.pasirašytos sutarties pratęsimo 2012metams, Jurbarko, Raudonės bei Vadžgirio Vaikų dienos centrų veiklos finansavimui.
Gautas finansavimas 125430 litų,visiems trims vaikų dienos centras, kuriuos lankys 65 vaikai iš socialinės rizikos šeimų. Su vaikais dirbs 10 darbuotojų.