Jurbarko samariečių bendrijai 30 metų!

Jurbarko samariečiai skuba daryti gera jau 30 metų!

Gegužės 29 d. jaukią šeštadienio popietę susitikome pabūti su pačiais artimiausiais ir prisiminti kiek daug per 30 gyvavimo metų šioje organizacijoje išdalinta gerumo, pagalbos, savanorystės, dėmesio, atjautos – nelaimės ištiktiems žmonėms. Negalime pasigirti turtais ar pinigais, nes šioje organizacijoje ne tai svarbiausia. Čia svarbiausias – žmogus.

Jauniems žmonėms tebūnie didelis pavyzdys, kaip svarbu nebūti abejingiems kai prašoma padėti ir kokios yra tikrosios gyvenimo vertybės. Mylėti, gerbti ir branginti supančią aplinką, žmones, artimuosius, draugus ir suprasti, kad visi esame lygūs ir tuo pačiu skirtingi.

Nuoširdžiai dėkojame už aktyvią veiklą ir paramą Jurbarko samariečių bendrijai: Kazakevičiui Antanui, Meškauskui Česlovui, Meškauskienei Reginai, Jašinskui Arvydui, Jašinskienei Bronei, Kutkevičienei Danguolei, Račiūnienei Vidai, Adomaitienei Nijolei, Birgiolienei Danutei, Kailiūnienei Jūratei, Spaustynaitienei Birutei, Šeršniovienei Valei, Tautkuvienei Liudai, Nijolei Istratijienei, Ambrakaitienei Stanislavai, Baužai Gintui, Čiauškienei Jurgitai, Kukliauskienei Nidai, Matulaitienei  Linai, Palaitienei Ramutei, Rutienei Vidai, Savickienei Marijai, Naujokaitei Intai, Prunskienei Janinai, Šimanauskienei Gintarei, Vančiui Antanui, Trumpienei Birutei, Tamošaitienei Stasei, Aušrinei Meškauskienei, Urbonavičienei Aldonai, Kvedžiui Petrui, Smuikienei Irenai, Janinai Sabataitienei, Butkienei Irenai, Lukoševičienei Vilijai, Blažaitienei Nijolei Giedrutei, Ievai Pažereckienei, Audra Užaitei, Jasinskienei Virginijai, Kailiūnui Arvydui, Radomskienei Vidai, Kaminskienei Irenai, Pakštaitienei Elenai, Stirbiui Raimundui.

Organizacijoms „Berliner Polizisten helfen“, Honorarkonsul  Dr. Wolfgang von Stetten, Tafel Drezden, Spreenaldhof, Bunzl – HealthCare, UAB MANVESTA, B. Gardauskienės firma „Pas Agotą”, Šviesos redakcijai, Mūsų laikas redakcijai, Jurbarko rajono savivaldybei, Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, Jurbarko sporto centrui, Jurbarko visuomenės sveikatos centrui, Jurbarko sveikatos biurui, Jurbarko bendruomenei ir kitiems mūsų partneriams ir rėmėjams.

Džiaugiamės, kad vėl susitikome ir prisiminėme spalvingas akimirkas. Nuoširdžiai dėkojame ir dalinamės su Jumis Jurbarko samariečių 30-mečio šventės jaukiomis akimirkomis

❤