Projektai

Pagrinde mūsų darbas vykdomas per projektus

Įgyvendinamas projektas „Edukacijų platforma“

Logo

2019 m. spalio 25 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto „Edukacijų platforma“ (toliau – Projektas) įgyvendinimo (projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0057).

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu – Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija.
Projekto tikslas – didinti bendruomenės įsitraukimą į socialinių problemų sprendimą Jurbarko mieste per socialinę atskirtį patiriančių šeimų, vaikų ir paauglių įtraukimą į įvairias veiklas.
Projekto įgyvendinimo metu Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje numatoma įrengti edukacijų platformą, kurioje vyks vaikams, paaugliams ir jų šeimos nariams skirti užsiėmimai: darbas su 3D spausdintuvu, robotikos mokyklėlė, dronų valdymo mokymai. Edukacijų platformoje bus ir pramogoms skirta erdvė – čia Projekto dalyviai žiūrės filmus per interaktyvų ekraną, žais įvairius lavinamuosius žaidimus, vykdys kitas įgūdžius formuojančias veiklas. Patogiam veiklų vykdymui bus pritaikytos bibliotekos patalpos įrengiant stumdomą pertvarą tarp patalpų, kuriose numatomi vykdyti Projekto užsiėmimai, bei pakeičiant vienoje iš patalpų susidėvėjusią grindų dangą. Projekto lėšomis planuojama įsigyti būtiniausią įrangą, baldus bei priemones, reikalingas veiklų vykdymo užtikrinimui.
Projektas skirtas labiausiai pažeidžiamai socialinei grupei – vaikams ir paaugliams, kurie Projekto veiklų vykdymo metu įgaus teorinių ir praktinių žinių technologijų valdymo srityje, ugdys kūrybiškumo, komandinio darbo bei bendruomeniškumo įgūdžius, o tai sudarys prielaidas sąmoningos, atsakingos visuomenės formavimui. Tokiu būdu bus prisidedama prie socialinės atskirties problemų sprendimo.

Projekto pavadinimas – „Edukacijų platforma“.
Projekto vykdytojas – Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka.
Partneris – Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija.

Finansuojama Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Bendra Projekto vertė – 23 000,00 Eur (skirta lėšų: iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) – 17 753,51 Eur, iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto – 1 566,49 Eur).

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020-11-25.

Įgyvendinamas projektas:Labdaros valgyklos rekonstrukcija

ESFIVP-I-1

Norime pasidalinti džiugiomis žiniomis ir pranešti, kad 2020 m. balandžio 29 d. Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra. Bus vykdomas projektas 08.6.1-ESFA-T-927-01-0209 „Labdaros valgyklos rekonstrukcija”. Projekto tikslas yra sudaryti sąlygas teikti maitinimo paslaugas socialinės rizikos grupėms.

Projekto metu planuojama įsigyti naujos įrangos ir sukurti kokybišką maitinimo bei edukacijų erdvę. Tam planuojama suremontuoti virtuvės patalpas (61,64 kv.m), įsigyti šiuolaikišką virtuvė techniką, kuri leistų kokybiškai ir ekonomiškai gaminti maistą, mokyti gaminti maistą. Įsigijus naujus baldus (stalus ir kėdes) valgomajame atsiras daugiau vietų, tai leis greičiau aptarnauti pietų metu. Projekto dalyvius maitinsime 5 kartus savaitėje. Virtuvėje šiuo metu dirba 1 virėja. Projekto metu planuojama įdarbintu 2 asmenis.

Planuojama, kad valgančiųjų skaičius padidės iki 110 asmenų, įskaitant ir Jurbarko vaikų dienos centro auklėtinius. Mokymuose dalyvaus 40 įvairaus amžiaus asmenų. Užsiėmimus planuojama daryti kartą per mėnesį, viso 20 kartų per projekto eigą.

Iš viso projekto veiklose dalyvaus 150 individualių asmenų iš socialinės rizikos grupių. 

3 savanoriai padės organizuoti šias veiklas: pristatys maistą į valgyklą, 2 kartus savaitėje gabens šiltus pietus termosuose į Jurbarko vaikų dienos centrą, padės maisto gamybos mokymuose, kurie vyks labdaros valgykloje. 

Projekto partneris yra Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Jau įgyvendinti projektai:


2002metais teiktas projektas ,,Padėkime vieni kitiems” ekologinė žemdirbystė, finansavo Kiolno
 ASB Vokietija, gautas finansavimas 14000Lt. Šio projekto dėka dviems metams  išaugintos   ekologiškos daržovės, kuriomis buvo papildyti labdaros valgyklos maisto sandėliai. Projekto vadovė, samarietė, Jurbarko krašto bendrijos valdybos narė Nijolė Istratijienė;


2003 metais teiktas projektas ,,Praleiskime vasarą kartu”, poilsio stovykla vaikams Jurbarko rajono savivaldybės Švietimo skyriui. Gautas finansavimas 1500Lt. Projekto vadovė Nijolė Istratijienė;


2004 metais teiktas projektas ,, Praleiskime vasarą kartu”, poilsio stovykla vaikams Jurbarko rajono savivaldybės Švietimo skyriui. Gautas finansavimas 3000Lt. Projekto vadovė Nijolė Istratijienė;


2006 metais teiktas projektas ,,Ištieskime pagalbos ranką”  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Nacionalinei vaikų dienos centrų programai. Darbas su socialinės rizikos vaikais bei šeima. Gautas finansavimas 68300Lt. Projekto vadovė Nijolė Istratijienė;


2007metais teiktas projektas ,,Ištieskime pagalbos ranką” Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
Nacionalinei vaikų dienos centrų programai. Darbas su socialinės rizikos vaikais bei šeima. Gautas finansavimas 78300Lt. Projekto vadovė Nijolė Istratijienė;


2007metais teiktas projektas ,,Ateitis” Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programai, pastato modernizavimui, paslaugų plėtimas. Gautas  finansavimas
293000Lt. Projekto vadovė Nijolė Istratijienė;


2008 metais teiktas projektas ,,Ištieskime pagalbos ranką” Socialinės apsaugos ir darbo mininsterijai, Vaikų dienos centrų plėtra savivaldybėse, teikiant nestacionarias socialinės priežiūros paslaugas vaikams bei jų šeimoms. Gautas finansavimas 104000Lt. Projekto vadovė Nijolė Istratijienė;


2008metais Jurbarko rajono savivaldybė suteikė pagal panaudos sutartį patalpas Jurbarko samariečių bendrijai Vaikų dienos centro atidarimui Jurbarko rajone Raudonės miest., todėl tų pačiais metais teiktas projektas ,,Mūsų rūpestis” Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Vaikų dienos centrų plėtra savivaldybėse, teikiant nestacionarias socialinės priežiūros paslaugas vaikams bei šeimoms Jurbarko rajone.
Gautas finansavimas 58000Lt. Projekto vadovė Nijolė Istratijienė;


2008metais teiktas projektas ,,Ateitis” Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programa;

2007-2009m. Pastato modernizavimas, paslaugų plėtimas. Gautas finansavimas 180000Lt. Projekto vadovė Nijolė Istratijienė;


2009metais teiktas projektas ,Ištieskime pagalbos ranką” Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, vaikų dienos centrų plėtra savivaldybėse, teikiant nestacionarias socialinės priežiūros paslaugas vaikams bei jų šeimoms. Gautas finansavimas 59800lt. Projekto vadovė Nijolė Istratijienė;


2009 metais teiktas projektas ,,Mūsų rūpestis” Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pagal tą pačią programą. Gautas finansavimas 35000Lt. Projekto vadovė Nijolė Istratijienė;

 
2009 metais teiktas projektas Narkotikų kontrolės departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija, ,,Apsaugok save” Jame sudalyvavo 50 asmenų iš socialinės rizikos šeimų. Gautas finansavimas 2000 litų.Šio projekto metu buvo sukaupta metodinės medžiagos tema psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijoje. Projekto vadovė Nijolė Istratijienė;


2010metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Viešaja įstaiga Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centru vykdant projektą ,,Šešiolikos probleminių Lietuvos teritorijų Š.IR.D.I.S. (Šeimos ir darbo įsipareigojimų suderinimas)., Finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. Jo metu buvo prižiūrima 14 ikimokyklinio amžiaus vaikų, kol vaikų mamos mokėsi integracijos į sveiką visuomenę. Šiam darbui buvo gauta 37084 litų;


2010metais pasirašyta  bendradarbiavimo sutartis trims metams su Lietuvos samariečių Vilniaus skyriumi projekto ,,Švietimas ir priežiūra-šeimos ir karjeros suderinamumo pagrindas” Finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.Jame dalyvauja 7 vaikai iki 11 metų iš trijų  nepilnų, dirbančių šeimų. Trims metams Jurbarko vaikų dienos centrui šių vaikų priežiūrai skirta  79824 litų  projekto finansavimas skirtas 
2010 metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teikti trys projektai Vaikų dienos centrų plėtra savivaldybėse, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms Jurbarke,
Raudonėje ir Vadžgiryje. Šių, Vaikų dienos centrų veikla finansuota 125430 litų. Projektų vadovė Nijolė Istratijienė;


2011metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teikti trys projektai Vaikų dienos centrų plėtra savivaldybėse, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms Jurbarke,
Raudonėje, Vadžgiryje. Šių, Vaikų dienos centrų veikla finansuota 125430 litų. Projektų vadovė Nijolė Istratijienė;

 
2011-09-20 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teiktas prašymas dėl 2010m.pasirašytos sutarties pratęsimo 2012metams, Jurbarko, Raudonės bei Vadžgirio Vaikų dienos centrų veiklos finansavimui.
Gautas finansavimas 125430 litų,visiems trims vaikų dienos centras, kuriuos lankys 65 vaikai iš socialinės rizikos šeimų. Su vaikais dirbs 10 darbuotojų.