Įgyvendintas projektas „Labdaros valgyklos rekonstrukcija“

Miesto vietos veiklos grupė „Jurbarkas“ – Jurbarko mieste veikianti organizacija, jungianti nevalstybinių, bendruomeninių organizacijų, verslo sektoriaus ir valdžios institucijų atstovus. Veiklos tikslas – skatinti Jurbarko miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Jurbarko miesto teritorijoje. Šiuo metu MVVG „Jurbarkas“ įgyvendina 2016–2022 m. vietos plėtros strategiją, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.
Strategija buvo pradėta įgyvendinti 2019 metais ir buvo paskelbti 4 kvietimai teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus. Buvo patvirtinta 17 vietos projektų su kuriais Europos Socialinio fondo agentūra pasirašė finansavimo sutartis. Bendra projektų vertė yra beveik 588,5 tūkst. Eur, o numatyta skirti paramos suma iš Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų – 494,3 tūkst. Eur. 5 projektai jau baigti įgyvendinti, o kiti bus įgyvendinami iki 2022 metų pabaigos. Tačiau jau dabar matosi, kad Strategija yra sėkmingai įgyvendinama: vietos projektams iki 2021 metų pabaigos buvo išmokėta 356,2 tūkst. Eur paramos lėšų arba 72 proc. nuo paskirtos sumos. Vietos projektų vykdytojai buvo įsipareigoję, kad projektų veiklose sudalyvaus 1226 asmenys, gyvenantys Jurbarko mieste, o iki 2021 metų pabaigos sudalyvavo 1042 asmenys, t. y. pasiektas 85 proc. numatytų rodiklių įgyvendinimas.

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija 2020 m. balandžio 29 d. pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra ir vykdo projektą 08.6.1-ESFA-T-927-01-0209 „Labdaros valgyklos rekonstrukcija“. Projekto tikslas yra sudaryti sąlygas teikti maitinimo paslaugas socialinės rizikos grupėms. Projekto pabaiga – 2022 metų spalio 3 d.

Projekto metu įsigyta nauja įranga ir sukurta kokybiška maitinimo bei edukacijų erdvė. Projekto lėšomis suremontuotos virtuvės patalpos Samariečių labdaros valgykloje (61,64 kv. m), nupirkta šiuolaikiška virtuvinė technika, kuri leidžia kokybiškai ir ekonomiškai gaminti
maistą bei mokyti gaminti maistą projekto dalyvius. Projekto dalyviai maitinami 5 kartus per savaitę darbo dienomis nuo 13 val. Papildomai 2 kartus per savaitę projekto savanoriai veža šiltus pietus į Jurbarko vaikų dienos centrą. Maisto gaminimo edukacijose dalyvavo 40 įvairaus
amžiaus asmenų (socialiai remtini ir neįgalūs). Labdaros valgyklos rekonstrukcijos projekte dalyvauja 6 savanoriai. Projekto partneris yra Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Jo vertė 50 000 Eur.
Samariečių bendrijos bei Labdaros valgyklos darbuotojai šiuo metu yra pasirengę padėti pabėgėliams iš Ukrainos.

Daugiau informacijos apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimą,
vietos projektus ir vietos veiklos grupės veiklą galite rasti internetinėje svetainėje www.vvgjurbarkas.lt