Įgyvendintas šeimai artimos aplinkos sukūrimo Jurbarko mieste projektas

2019 m. liepos 8 d. Jurbarko rajono savivaldybės administracija su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra pasirašė sutartį, kuria projektui buvo skirtas finansavimas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų (Europos regioninės plėtros fondo) ir investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą” 

 Projektą įgyvendino Jurbarko miesto savivaldybės administracija kartu su partneriais  Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija, Skalvijos namais, Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora” ir Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos vaikų dienos centru.

Projekto tikslas – plėtoti sąlygas veiksmingam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų ir įsteigti Vaikų dienos centrą. 

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija gavo finansavimą renovacijai ir remontui vaikų dienos centro patalpoms atlikti, esančioms S. Daukanto g. 27 Jurbarkas. Projekto metu pastate buvo įvesta šildymo sistema, suremontuotos salės sienos ir lubos, kurioje vaikai sportuoja ir vykdo ugdomąsias veiklas ir apšiltintos išorinės sienos. Įsigyta centro veiklai reikalinga įranga ir baldai. Patalpos pritaikytos neįgaliesiems ir iš savų lėšų buvo įsigytas neįgaliųjų keltuvas. 

Jurbarko dienos centre paslaugas gauna 50 vaikų. Lankytojams organizuojamos ir teikiamos sociokultūrinės dienos užimtumo paslaugos pagal jų pomėgius ir galimybes.

Projektui įgyvendinti gauta lėšų suma 33 100 Eur.