PROJEKTAS “Savitarpio pagalbos grupės” Edukacinė ekskursija-spektaklis “Atgal į SSSR”

2021 metų rugsėjo-lapkričio mėnesiais Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija vykdė projektą
„Savitarpio pagalbos grupės“, kuris finansuojamas Jurbarko rajono savivaldybės lėšomis.

Projekto tikslas – suburti Jurbarko miesto ir rajono tėvus (globėjus, rūpintojus), auginančius specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus ar patiriančius kitokius tėvystės sunkumus, dalyvauti savitarpio paramos grupės susitikimuose ir
veiklose. Projekto metu projekto dalyviais dalinosi iššūkiais, sunkumais ir gerąja patirtimi, kartu ieškojo
išeičių ir tinkamų sprendimo būdų.

Šio projekto metu siekėme stiprinti šeimą kaip pirminę ir svarbiausią asmens formavimo aplinką, skleisti pozityvias nuostatas jos atžvilgiu. Organizuojamų savitarpio paramos grupės susitikimų metu suteikėme socialinę – ugdomąją ir psichologinę paramą tėvams, turintiems sunkumų auginant vaikus karantino laikotarpiu, siekiant jų visaverčio gyvenimo. Skatinome partnerystę tarp Jurbarko NVO ir valstybinių institucijų, kuriant bendradarbiavimo tinklą,
kad būtų visapusiškiau atsakoma į Jurbarko rajono vaikų dienos centrų šeimų, kuriems reikia pagalbos, poreikius. Jurbarko miesto ir rajono vaikų dienos centruose organizavome 16 susitikimų ciklą tėvams. Susitikimų metu Jurbarko švietimo centro psichologės suteikė tėveliams svarbios teorinės medžiagos susijusios su pagrindinėmis užsiėmimų temomis. Tuo tarpu socialinė pedagogė parengė praktinių užduočių susijusių su jau išklausyta teorine dalimi.
Projekto pabaigoje dalyviai išvyko į edukacinę išvyką Nemenčinėje.

Savitarpio pagalbos grupės” dalyviai dalyvavo gyvoje istorijos pamokoje tikrame tarybiniame bunkeryje. Vaikai kartu su tėvais turėjo galimybę patys pažinti senelių išgyventą totalitarinį režimą ir naujai įvertinti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Atsisveikinę su savo asmeniniais daiktais, aprengti sovietinėmis šimtasiūlėmis vaikai bėgo labirintais, pamatė 1984 – ųjų laidas, buvo tardomi KGB kabinete, patyrė sovietinės medicinos “stebuklus” bei valgė sovietinius priešpiečius. Projekto dalyviai turėjo galimybę įtvirtinti projekto metu įgytas žinias, sustiprinti savitarpio ryšį su savo tėvais ir supranti kiek daug mes turime turėdami šiltus namus, laisvę ir nepriklausomybę.

Uždavinys suburti nuolatines tėvų savitarpio pagalbos ir bendravimo
grupes prie Jurbarko miesto ir rajono vaikų dienos centrų sėkmingai pasiektas.

Projekte dalyvavo 50 dalyvių. Projektas finansuojamas Jurbarko r. savivaldybės biudžeto lėšomis. Finansavimo suma 4000 Eur. Nuosavos panaudotos lėšos 200 Eur.