Sėkmingai įgyvendintas 2021 m. projektas „Socialinės reabilitacijos paslaugų teikimas neįgaliesiems bendruomenėje“

Jau ne vienus metus Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija įgyvendina projektą “Socialinės reabilitacijos paslaugų teikimą neįgaliesiems bendruomenėje”.  Projektas finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Dalį lėšų projekto įgyvendinimui skiria Jurbarko rajono savivaldybė.

Projekto tikslas – teikti kokybiškas socialines paslaugas neįgaliesiems Jurbarko rajono savivaldybėje, gerinti jų socialinę integraciją į visuomenę, didinti savarankiškumą bei  užimtumą integruojant į darbą rinkoje bei visuomeninį gyvenimą.

Projekto uždaviniai:

1. Organizuoti kokybiškas dienos užimtumo paslaugas senjorams, neįgaliesiems dienos centre;

2. Suteikti pagalbą sprendžiant motyvacijos problemas dirbant ir dalyvaujant profesinėje reabilitacijoje, mokyti kompiuterinio raštingumo ir  pritaikyti žinias praktiškai, konsultuoti sprendžiant darbo paieškos, įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje problemas ir suteikti reikiamą pagalbą lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos ar kitose įstaigose;

3. Tenkinti neįgaliųjų psichologines, socialines, kultūrines reikmes, organizuojant neįgaliųjų užimtumą kūrybiniuose amatų ir meninių gebėjimų lavinimo būreliuose, lavinti jų saviraišką, padėti įsisavinti amato pagrindus ir ugdyti jų praktinius darbinius įgūdžius;

4. Skatinti neįgaliųjų šeimos narius aktyviau dalyvauti sprendžiant kylančias emocines ir rūpinimosi neįgaliaisiais šeimoje problemas, geriau pažinti neįgalaus asmens ligą ar negalią, mokyti realiai vertinti neįgalaus asmens galimybes ir spręsti prisitaikymo problemas.

Socialinės reabilitacijos paslaugų centras neįgaliesiems yra įsikūręs Jurbarke adresu S. Daukanto g. 27. Projekto veiklų užsiėmimai vyko 3 kartus per savaitę, juos vedė ilgametę patirtį turintys specialistai ir savanoriai. Projekto dalyvių skaičius – 21.

Užsiėmimų metu projekto dalyviai sužinojo apie sveiką gyvenseną, imuniteto stiprinimą bei mitybą iš sertifikuotos S. Kneipo sveikatos trenerės Liudmilos Pokvytytės. Projekto vykdytoja Rima Krikščiūnienė kartu su dalyviais tobulino kasdienės veiklos įgūdžius, lavino kūrybiškumą per įvairias veiklas, kartu puošė ir dekoravo švenčių stalus, mokėsi maisto puošybos. Sportines veiklas organizavo Jurbarko sporto centro darbuotojai kartu su savanoriais, taip pat vyko psichologiniai užsiėmimai, skirti emocijų pažinimui ir valdymui.

Organizavome edukacines išvykas į religinio pobūdžio vietas, savame mieste vykstančias parodas. Kvietėmės į svečius savo partnerius iš Panevėžio Šv. Juozapo glabos namų pabendrauti bei pasidalinti gerąja patirtimi ir žinoma vykome į svečius pas juos. Buvome išvykę į Lietuvos samariečių kasmetinę Kartų sveikatingumo šventę Babtuose.

Projekto dalyviai kartu su vaikais dalyvavo įvairiose veiklose ir renginiuose. Sporto centro darbuotojų surengtoje vaikų sporto šventėje, kurioje vaikai grojo, dainavo ir šoko buvo pakviesti sudalyvauti senjorai ir neįgalieji. Kartu su vaikais organizavo talentų konkursą. Prieš šv. Velykas projekto dalyviai vaikams po velykiniu medeliu padarė staigmenėlę. Buvo surengta šilta ir jausminga popietė – “Kartų bendravimas”, kurioje vaikai stebino savo šokių pasirodymais, klausėsi ir patys giedojo giesmes.

Projekto metu dalyviai susidraugavo, tapo artimesni.  Stiprėjanti bendrystė išaugo į draugystę, todėl gimtadienius ir gražiausias šventes dalyviai minėdavo visi kartu.

Projektui įgyvendinti gauta lėšų suma 9069 Eur. Savų lėšų 248 Eur.